Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


KOMPETENCJE

Kompetencje

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną

1) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;

2) Dyrektor przedszkola powierza oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

3) Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

4) Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor  na życzenie i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

5) Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.

6) Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.


Wprowadził BZMW/ext.MAksman 2013-01-09
Aktualizujący bzmw/ext.maksman 2013-01-11
Zatwierdzający bzmw/ext.bprzygodzka 2013-01-17
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-17
Wersja standardowa