Przedszkole nr 108
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 108 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Status prawny

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458),
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówach (Dz.U. Nr 139, poz. 1130),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz.977),
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia w jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 31, poz. 208),
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r., w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133),
 9. Rozporządzenia MEN z dnia 15 stycznia 2009 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 4, poz. 17),
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361),
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624),
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 13. Orzeczenia organizacyjnego z dn. 16.12.1996,
 14. Statutu przedszkola.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MAksman 08-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.maksman 11-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.bprzygodzka 17-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2013
Liczba odwiedzin: 1744