Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


STRUKTURA

ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor Przedszkola

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

2. Rada Pedagogiczna

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

STANOWISKO

WYMIAR ETATU

Dyrektor

1

Nauczyciel

6

Logopeda

1

 Psycholog

1/4

Kierownik gospodarczy

1

Pomoc nauczyciela

1

Starsza woźna oddziałowa

4

Kucharka

1

Pomoc kuchenna

1,5

Starszy dozorca

1,5


Wprowadził BZMW/ext.MAksman 2013-01-09
Aktualizujący bzmw/ext.maksman 2013-01-11
Zatwierdzający bzmw/ext.bprzygodzka 2013-01-17
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-17
Wersja standardowa