Przedszkole nr 108
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 108 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > ZASADY FUNKCJONOWANIA

ZASADY FUNKCJONOWANIA

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

a) Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dziennie od 7.00-17.30;

b) Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;

c) Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30;

d) Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

1) Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Nr 108 wynosi 100.

2) Przedszkole Nr 108 jest placówką złożoną z czterech oddziałów.

3) Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

4) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkola, liczba dzieci w oddziale może być inna.

5) Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

6) Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

7) Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

I. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów;

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku.


II. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).


III. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MAksman 09-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.maksman 11-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.bprzygodzka 17-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2013
Liczba odwiedzin: 1609