Przedszkole nr 108
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 108 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 108

Przedszkole nr 108 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 108.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Przygodzka, kontakt@teczowypromyk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 646 55 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Olszewskiej.

Dojścia piesze są od ulic Puławskiej i Chocimskiej. Przejście dla pieszych od ul. Puławskiej nie posiada sygnalizacji świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 140m: Rakowiecka (kierunek: Żerań Wschodni-Wyścigi Nr 4, Metro Młociny-Wyścigi Nr 10, Banacha-Metro Wilanowska Nr 14, Żerań FSO-PKP Służewiec Nr 18, Nowe Bemowo-Wyścigi Nr 35).

Najbliższe przystanki autobusowe w odległości 220m: Rakowiecka (kierunek: Utrata-Bokserska Nr 138, Bielańska-Spartańska Nr 222).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości 60m.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Puławskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Olszewskiej 7/9/11. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Prowadzi do niego 11 schodów (jest dostępny podjazd dla wózków) oraz drzwi otwierane ręcznie. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości ok. 160 cm.

Budynek jest dwukondygnacyjny. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do piwnicy i na piętro. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

W budynku nie ma windy, pochylni, platform, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

 

 
 
Wprowadził Majewska Agnieszka 22-09-2020
Aktualizujący Majewska Agnieszka 22-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.maksman 24-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 551